Kategorije: Planet Fortuna

by Tinkara Fortuna

Share

Sodelujte v nagradni igri!

31. maja, 2024

Deli s prijatelji

V nagradni igri, ki poteka od 2. 6. 2024 do 31. 8. 2024, bo organizator nagradne igre PLANET FORTUNA, Tinkara Fortuna s.p. (v nadaljevanju: Planet Fortuna) nagrajencu podelila naslednje nagrade:

 • 1x komplet slikanic Tinkare Fortuna
 • 1x komplet majčka in skodelica z nasmeškom Tinkare Fortuna
 • Več kompletov Mladinske knjige z Nande izdelki

V nagradni igri lahko posameznik sodeluje z objavo koreografije na pesem Počitnice in video deli na TIkTok, Facebook ali Instagram omrežju, ter označi profil Mladinske knjige in Tinkare Fortuna

Splošni pogoji in pravila nagradne igre Počitnice
Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri potrjuje, da sprejema spodaj navedena Pravila in pogoje nagradne igre in da se z njimi strinja.

Organizator
Organizator nagradne igre je PLANET FORTUNA, Tinkara Fortuna s.p., 3313 Polzela
SI21365091

www.planetfortuna.com

Način sodelovanja
V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki bodo do 30. 8. 2024 ustrezno izpolnili vse pogoje navedene zgoraj.

Razpisane nagrade so v neto vrednosti. Organizator je dolžan v imenu nagrajenca skladno z Zakonom o dohodnini plačati akontacijo dohodnine v višini 25 % od objavljene bruto vrednosti nagrade, če ta presega 42,00 EUR oz. v kolikor skupni znesek prejetih nagrad, ki jih nagrajenec prejme od organizatorja presega 84,00 EUR v enem letu. V slednjem primeru bomo pred izročitvijo nagrade potrebovali vašo davčno številko. V primeru, da nam davčne številke ne boste sporočili, vam nagrade ne bomo mogli izročiti. Bruto vrednost nagrade je neto vrednost nagrade, povečana s koeficientom davčnega odtegljaja. Nagrajenec bo prejel neto vrednost nagrade. Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe je dolžan poravnati prejemnik nagrade sam.

Žrebanje, obvestilo o rezultatih nagradne igre ter prevzem nagrad
Nagrajenci bodo o rezultatih nagradne igre obveščeni po e-pošti na e-naslov, ki ga bodo sporočili organizatorju takoj po žrebu na družbenem omrežju.

Nagrajenec je dolžan takoj po prejemu obvestila oz. najkasneje v roku 30 dni po pošiljanju obvestila nagrajencu s strani organizatorja posredovati podatke za izročitev nagrade (in sicer ime in priimek, naslov ter davčno številko, če je to potrebno), v nasprotnem primeru izgubi pravico do nagrade. Po pridobitvi zahtevanih podatkov se nagrajencu nagrada pošlje po pošti na sporočeni naslov. Organizator nagradne igre nagrad, ki jih nagrajenci ne prevzamejo, ni dolžan podeliti in tudi ni dolžan izvesti dodatnega oz. nadomestnega žrebanja.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se pojavi dvom o istovetnosti podatkov oz. pravilnost in resničnost njegovih podatkov ali se ugotovi, da je sodelujoči v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.

Odgovornost organizatorja
Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za (ne)resničnost podatkov, ki jih pošiljajo sodelujoči, nedelovanje spletnih povezav ter posledice nedelovanja ne glede na razloge nedelovanja.

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri sodelujočih nastanejo zaradi sodelovanja v nagradni igri (z uporabo dostopa do svetovnega spleta itd.) in ne odgovarja za kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči trpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo.

Dostopnost splošnih pogojev
Splošni pogoji in pravila nagradne igre so v celoti dostopni na spletni strani www.planetfortuna.com

Morebitna vprašanja v zvezi z nagradno igro lahko pošljete na e-naslov tinkara@planetfortuna.com

Reševanje pritožb
Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega v nagradni igri. Pritožbo lahko sodelujoči pošlje na naslov organizatorja v roku 15 dni od izvedenega žrebanja.

Končne določbe
Organizator si pridržuje pravico do sprememb splošnih pogojev, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih pravil nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na spletnem mestu www.planetfortuna.com

Sorodni prispevki

 • 12. junija, 2024

  Tinkara predstavlja svojo prvo avtorsko pesem za otroke – “Počitnice”

  Tinkara Fortuna, poznana kot članica glasbene skupine Bepop in avtorica otroških knjig, z veseljem predstavlja svojo prvo avtorsko pesem za otroke, "Počitnice". Ta projekt je

 • 30. decembra, 2018

  Nasmehnite se!

  Nasmeh. Nekaj, kar imam vedno na zalogi v neomejeni količini, iskreno verjamem vanj in z veseljem ga podarim.